RELAŢIA CU POLIŢIA
 

            Procurorul este titularul acţiunii penale, dar misiunea de a descoperi infracţiuni şi de a-i identifica pe autorii acestora revine poliţiei. Conform art.218 din Codul de procedură penală, procurorul conduce şi controlează activitatea de cercetare penală a poliţiei şi a altor organe şi supraveghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale. Organele de cercetare penală sunt obligate să încunoştinţeze de îndată pe procuror despre infracţiunile de care au luat cunoştinţă.

            Conceptul de conducere de către procuror a activităţii de cercetare penală efectuată de organele de poliţie a fost introdus întâi prin art.31 lit.b din Legea 92/1992 şi, ulterior, prin modificarea în anul 1993 a art.218 alin.1 din Codul de procedură penală, (ultima oară, prin Legea nr.281/2003) şi dispoziţiile art.66 din Legea nr.304/2004, republicată.
             Conducerea şi controlul procurorului asupra activităţii de urmărire penală se realizează prin:
 Ř        dreptul procurorului de a da dispoziţii cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală (art.219).
             De exemplu, în practică procurorul dă dispoziţie organului de cercetare penală să înceapă urmărirea penală, să efectueze unele acte premergătoare începerii urmăririi penale, să aplice sechestru asigurător asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului, să administreze anumite probe necesare aflării adevărului.
 Ř         rezolvarea conflictelor de competenţă între organele de cercetare penală;
 Ř         verificarea dosarelor de cercetare în orice stadiu s‑ar afla;
 Ř         infirmarea actelor şi măsurilor procesuale nelegale luate de organele de cercetare penală;
 Ř        restituirea dosarelor pentru completarea sau refacerea cercetării penale;
 Ř        soluţionarea plângerilor împotriva actelor de cercetare penală.
            În cazul organelor de cercetare ale poliţiei judiciare, organele ierarhic superioare ale acestora nu pot să le dea îndrumări sau dispoziţii privind cercetarea penală.
            Dispoziţiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penală care poate face obiecţii şi sesiza pe prim procurorul parchetului, fără a înceta executarea.

 
   
  © Copyright 2006 PICCJ.